Santana Mestra, Ex-voto, 1748 – Séc. XVIII

Skip to content